Наукові роботи

Агроекологічна оцінка застосування біопрепарату Азотер та гумінового добрива в агроценозах тритикале ярого західного лісостепу України

Мета дослідження – агроекологічне обґрунтування доцільності застосування біопрепарату Азотер та гумінового добрива як елементів технології вирощування тритикале ярого. Для досягнення поставленої мети виконували такі завдання:

Детальніше >>>

Изменение азотного режима серой оподзоленной почвы при внесении гуминовых удобрений и микробиологического препарата AZOTER под яровую тритикале

В серых лесных почвах содержание общего азота колеблется в пределах 0,2–0,3 % [9]. Однако в почве азот находится, в основном, в недоступной для растений органической

Детальніше >>>

Економічна та біоенергетична ефективність застосування органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату в технології вирощування капусти білоголової

Наведено  результати  дослідження  економічної  та  біоенергетичної  ефективності застосування органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату Азотер при   вирощуванні   капусти   білоголової.   Встановлено,   що   найбільш   доцільним   як   в

Детальніше >>>

Ефекти мікробіологічної меліоративної дії препарату „AZOTER” на осушуваних дерново-підзолистих глеюватих ґрунтах

Розглянуто підходи до розуміння меліорації ґрунтів з точки зору їх покращення. Висвітлено ефекти мінеральної системи удобрення та застосування ґрунтового мікробіологічного препарату „AZOTER”, з точки зору

Детальніше >>>

Испытание на биологическую и хозяйственную эффективность биопрепарата Азотер Ф® (Azoter F®) на ячмене в условиях Беларуси

Место испытаний, наименование учреждения и его адрес: Опытное поле РУП «Научно практический центр НАН Беларуси по земледелию», Минская обл., г. Жодино, ул. Тимирязева 1.    

Детальніше >>>

Звіт про науково дослідну роботу ефективність застосування мікробіологічного препарату “АЗОТЕР” при вирощуванні сільськогосподарських культур

Інтенсивне застосування в агроценозах мінеральних добрив і пестицидів дозволяє покращити живлення рослин, їх розвиток і захистити від фітопатогенів та фітофагів. Однак такий агротехнічній підхід супроводжується

Детальніше >>>

Звіт про науково дослідну роботу ефективність застосування мікробіологічного препарату “Азотер” при вирощуванні вівса в умовах радіоактивного забруднення

Проблеми регулювання біологічних процесів родючості ґрунту досить актуальні в умовах сучасного ведення землеробства. Тривале безсистемне використання земель призвело до зниження родючості ґрунтів, результатом чого є

Детальніше >>>

Испытание на биологическую и хозяйственную эффективность биопрепарата Азотер Ф® (AzoterF®) на кукурузе в условиях Беларуси

Место испытаний, наименование учреждения и его адрес: Опытное поле РУП «Научно практический центр НАН Беларуси по земледелию», Минская обл., г. Жодино, ул. Тимирязева 1.                  Оценка биологической

Детальніше >>>

Вплив мікробіологічного препарату AZOTER на агрохімічні показники осушуваного дерново-підзолистого глеюватого грунту

Важливим напрямком у землеробстві сьогодення є використання різного роду біопрепаратів, які дозволяють інтенсифікувати ґрунтові процеси та забезпечити приріст врожайності сільськогосподарських рослин. Ринкова пропозиція свідчить про

Детальніше >>>

Испытание на биологическую и хозяйственную эффективность биопрепарата Азотер Ф® (Azoter F®) на картофеле в условиях Беларуси

Место испытаний, наименование учреждения и его адрес: опытное поле РУП «Научно практический центр НАН Беларуси по земледелию», Минская обл., г. Жодино, ул. Тимирязева 1.             Оценка

Детальніше >>>
Наукові роботи

Агроекологічна оцінка застосування біопрепарату Азотер та гумінового добрива в агроценозах тритикале ярого західного лісостепу України

Мета дослідження – агроекологічне обґрунтування доцільності застосування біопрепарату Азотер та гумінового добрива як елементів технології вирощування тритикале ярого. Для досягнення поставленої мети виконували такі завдання:

Детальніше >>
Наукові роботи

Изменение азотного режима серой оподзоленной почвы при внесении гуминовых удобрений и микробиологического препарата AZOTER под яровую тритикале

В серых лесных почвах содержание общего азота колеблется в пределах 0,2–0,3 % [9]. Однако в почве азот находится, в основном, в недоступной для растений органической

Детальніше >>
Наукові роботи

Економічна та біоенергетична ефективність застосування органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату в технології вирощування капусти білоголової

Наведено  результати  дослідження  економічної  та  біоенергетичної  ефективності застосування органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату Азотер при   вирощуванні   капусти   білоголової.   Встановлено,   що   найбільш   доцільним   як   в

Детальніше >>
Наукові роботи

Ефекти мікробіологічної меліоративної дії препарату „AZOTER” на осушуваних дерново-підзолистих глеюватих ґрунтах

Розглянуто підходи до розуміння меліорації ґрунтів з точки зору їх покращення. Висвітлено ефекти мінеральної системи удобрення та застосування ґрунтового мікробіологічного препарату „AZOTER”, з точки зору

Детальніше >>
Наукові роботи

Испытание на биологическую и хозяйственную эффективность биопрепарата Азотер Ф® (Azoter F®) на ячмене в условиях Беларуси

Место испытаний, наименование учреждения и его адрес: Опытное поле РУП «Научно практический центр НАН Беларуси по земледелию», Минская обл., г. Жодино, ул. Тимирязева 1.    

Детальніше >>
Наукові роботи

Звіт про науково дослідну роботу ефективність застосування мікробіологічного препарату “АЗОТЕР” при вирощуванні сільськогосподарських культур

Інтенсивне застосування в агроценозах мінеральних добрив і пестицидів дозволяє покращити живлення рослин, їх розвиток і захистити від фітопатогенів та фітофагів. Однак такий агротехнічній підхід супроводжується

Детальніше >>
Наукові роботи

Звіт про науково дослідну роботу ефективність застосування мікробіологічного препарату “Азотер” при вирощуванні вівса в умовах радіоактивного забруднення

Проблеми регулювання біологічних процесів родючості ґрунту досить актуальні в умовах сучасного ведення землеробства. Тривале безсистемне використання земель призвело до зниження родючості ґрунтів, результатом чого є

Детальніше >>
Наукові роботи

Испытание на биологическую и хозяйственную эффективность биопрепарата Азотер Ф® (AzoterF®) на кукурузе в условиях Беларуси

Место испытаний, наименование учреждения и его адрес: Опытное поле РУП «Научно практический центр НАН Беларуси по земледелию», Минская обл., г. Жодино, ул. Тимирязева 1.                  Оценка биологической

Детальніше >>
Наукові роботи

Вплив мікробіологічного препарату AZOTER на агрохімічні показники осушуваного дерново-підзолистого глеюватого грунту

Важливим напрямком у землеробстві сьогодення є використання різного роду біопрепаратів, які дозволяють інтенсифікувати ґрунтові процеси та забезпечити приріст врожайності сільськогосподарських рослин. Ринкова пропозиція свідчить про

Детальніше >>
Наукові роботи

Испытание на биологическую и хозяйственную эффективность биопрепарата Азотер Ф® (Azoter F®) на картофеле в условиях Беларуси

Место испытаний, наименование учреждения и его адрес: опытное поле РУП «Научно практический центр НАН Беларуси по земледелию», Минская обл., г. Жодино, ул. Тимирязева 1.             Оценка

Детальніше >>
Це всі новини