Звіт про науково дослідну роботу ефективність застосування мікробіологічного препарату “Азотер” при вирощуванні вівса в умовах радіоактивного забруднення

Поділитись:

Проблеми регулювання біологічних процесів родючості ґрунту досить актуальні в умовах сучасного ведення землеробства. Тривале безсистемне використання земель призвело до зниження родючості ґрунтів, результатом чого є зменшення врожайності та зниження якості сільськогосподарської продукції. Ще одним негативним наслідком людської діяльності є радіоактивне забруднення земель внаслідок Чорнобильської катастрофи, у результаті якої найбільшого забруднення зазнали сільськогосподарські угіддя Поліського регіону, де переважають ґрунти легкого гранулометричного складу.

Питання збереження біопродуктивності дерново-підзолистих ґрунтів і зменшення переходу радіонуклідів у рослинницьку продукцію, в умовах радіоактивного забруднення, нерозривно пов’язане зі внесенням агрохімікатів. Пошук оптимальних умов забезпечення рослин елементами живлення, які сприяли б відновленню родючості ґрунту та отриманню екологічно безпечної продукції, є головним завданням агрохімічної науки і практики особливо нині, коли ефективність сільськогосподарського виробництва значно знизилась внаслідок зменшення виробництва та внесення органічних добрив і зростання цін на мінеральні добрива.

Дана ситуація вимагає пошуку нових підходів до ведення сільськогосподарського виробництва. Одним зі шляхів вирішення цього питання є створення органічних добрив із використанням місцевих сировинних ресурсів та застосування мінеральних добрив, мікроелементів і біопрепаратів для оптимізації режимів живлення рослин на радіоактивно забруднених дерново-слабопідзолистих ґрунтах Західного Полісся.

Прикріплений документ:

Замовлення

Заповніть будь ласка інформацію у формі та очікуйте на дзвінок від нашого менеджера

Оберіть будь ласка, що саме ви хочете придбати: