Органічне землеробство та його розвиток в Україні

Органічне землеробство як альтернатива сучасним системам виробництва сільськогосподарської продукції розвивається досить давно. На жаль, в незалежній Україні цей процес традиційно відстає від передових країн світу.

Детальніше >>>

Вплив мікробіологічного препарату AZOTER на агрохімічні показники осушуваного дерново-підзолистого глеюватого грунту

Важливим напрямком у землеробстві сьогодення є використання різного роду біопрепаратів, які дозволяють інтенсифікувати ґрунтові процеси та забезпечити приріст врожайності сільськогосподарських рослин. Ринкова пропозиція свідчить про

Детальніше >>>

Испытание на биологическую и хозяйственную эффективность биопрепарата Азотер Ф® (Azoter F®) на картофеле в условиях Беларуси

Место испытаний, наименование учреждения и его адрес: опытное поле РУП «Научно практический центр НАН Беларуси по земледелию», Минская обл., г. Жодино, ул. Тимирязева 1.             Оценка

Детальніше >>>

Вивчення ефективності використання біопрепарату “Азотер” при вирощуванні овочевих культур 2012р

Тотальна хімізація сільськогосподарського виробництва, масове застосування синтетичних мінеральних добрив, інтенсивні агротехнології спричинили руйнування родючого шару ґрунту і найціннішої його складової – гумусу, погіршення умов життєдіяльності,

Детальніше >>>

У природі нескінченно велика роль нескінченно малих

Геніальне передбачення Луї Пастера верховенства мікроорганізмів у кругообігу хімічних елементів на Землі («в природі нескінченно велика роль нескінченно малих») отримало до теперішнього часу повне підтвердження.

Детальніше >>>

Результати аналізів грунту дослідної ділянки в с. Скалат Агрохолдингу «Мрія»

Результати аналізів сертифікованої лабораторії Волинського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів та якості продукції. Обробка грунту проводилась  4 серпня 2012р. препаратом  «Азотер СЦ»  з

Детальніше >>>

Мобілізація і збагачення ґрунту азотом, фосфором, калієм, розкладання рослинних залишків та регулювання кислотності ґрунту за допомогою мікробіологічних органічних добрив групи AZOTER®.

В останні 10 років через зміни у веденні сільського господарства виникли значні відмінності в системі його управління в порівнянні з попередніми роками. З переходом на

Детальніше >>>
Органічне землеробство

Бактерії на службі практичної агрономії

За останні  роки, внаслідок системних змін у веденні  сільського господарства, виникли значні зміни в господарюванні в порівнянні з попередніми роками. Агро-виробники з переходом до ринкової

Детальніше >>
Органічне землеробство

Органічне землеробство та його розвиток в Україні

Органічне землеробство як альтернатива сучасним системам виробництва сільськогосподарської продукції розвивається досить давно. На жаль, в незалежній Україні цей процес традиційно відстає від передових країн світу.

Детальніше >>
Наукові роботи

Вплив мікробіологічного препарату AZOTER на агрохімічні показники осушуваного дерново-підзолистого глеюватого грунту

Важливим напрямком у землеробстві сьогодення є використання різного роду біопрепаратів, які дозволяють інтенсифікувати ґрунтові процеси та забезпечити приріст врожайності сільськогосподарських рослин. Ринкова пропозиція свідчить про

Детальніше >>
Наукові роботи

Испытание на биологическую и хозяйственную эффективность биопрепарата Азотер Ф® (Azoter F®) на картофеле в условиях Беларуси

Место испытаний, наименование учреждения и его адрес: опытное поле РУП «Научно практический центр НАН Беларуси по земледелию», Минская обл., г. Жодино, ул. Тимирязева 1.             Оценка

Детальніше >>
Наукові роботи

Вивчення ефективності використання біопрепарату “Азотер” при вирощуванні овочевих культур 2012р

Тотальна хімізація сільськогосподарського виробництва, масове застосування синтетичних мінеральних добрив, інтенсивні агротехнології спричинили руйнування родючого шару ґрунту і найціннішої його складової – гумусу, погіршення умов життєдіяльності,

Детальніше >>
Органічне землеробство

У природі нескінченно велика роль нескінченно малих

Геніальне передбачення Луї Пастера верховенства мікроорганізмів у кругообігу хімічних елементів на Землі («в природі нескінченно велика роль нескінченно малих») отримало до теперішнього часу повне підтвердження.

Детальніше >>
Наукові роботи

Результати аналізів грунту дослідної ділянки в с. Скалат Агрохолдингу «Мрія»

Результати аналізів сертифікованої лабораторії Волинського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів та якості продукції. Обробка грунту проводилась  4 серпня 2012р. препаратом  «Азотер СЦ»  з

Детальніше >>
Органічне землеробство

Мобілізація і збагачення ґрунту азотом, фосфором, калієм, розкладання рослинних залишків та регулювання кислотності ґрунту за допомогою мікробіологічних органічних добрив групи AZOTER®.

В останні 10 років через зміни у веденні сільського господарства виникли значні відмінності в системі його управління в порівнянні з попередніми роками. З переходом на

Детальніше >>
Це всі новини