Мобілізація і збагачення ґрунту азотом, фосфором, калієм, розкладання рослинних залишків та регулювання кислотності ґрунту за допомогою мікробіологічних органічних добрив групи AZOTER®.

Поділитись:

В останні 10 років через зміни у веденні сільського господарства виникли значні відмінності в системі його управління в порівнянні з попередніми роками. З переходом на ринкові  відносини сільське господарство сьогодні  зосереджене головним чином на вирощуванні високорентабельних   культур, площі  під  котрі  щорічно зростають  на шкоду іншим (багаторічних кормових і технічних культур, бобових,  і т.д.), в наслідок   чого погіршується технологія їх вирощування недотримується чергування с.г. культур в сівозміні , звужуються посівні  методи та  ротація культур. Нерідко спостерігається монокультурне вирощування зернових, кукурудзи, олійних та інших с.г. культур. Звичайно, вказані  факти  викликали певні негативні наслідки, зокрема, спостерігається в ґрунті зниження   поживних речовин, погіршились фізичні, хімічні та  біологічні властивості ґрунту, в ньому розмножуються  тільки певні типи мікроорганізмів, найчастіше, патогенного характеру.

Через скорочення внесення органічних добрив (внаслідок значного зменшення в господарствах поголів’я худоби), кальцію, використання здебільш азотних добрив, особливо на дерново-підзолистих ґрунтах, що  приводить  до  збільшення  площ   ґрунтів з кислою реакцією. Вказані фактори значною мірою впливають на зниження родючості ґрунтів.

Наслідки сучасного  стану підживлення с.г. культур можна представити таким  чином:

  • зниження врожайності і погіршення якості с.г. продукції;
  • використання рослинами поживних речовин з запасів ґрунту ;
  • поступове зниження родючості ґрунту ;
  • підвищення чутливості  рослин на заморозки, засухи  та  високу температуру ґрунту та повітря;
  • збільшення чутливості  виснажених культур до патогенів (зниження опору);
  • зниження конкурентоспроможності посівів до  бур’янів.

З точки зору підтримки родючості ґрунту, безсумнівно важливу роль відіграють  органічні добрива. Завдяки ним в ґрунт вносяться поживні речовини- макроелементи і мікроелементи, а також органічні речовини, мікроорганізми, стимулятори росту  та  гормональні речовини. У той час як у 1993 році на  1 гектар сільськогосподарських угідь у Словаччині та Україні вносилось 10-15 тонн гною то в 2011 році цей показник  складає від 2 до 5 тонн. Ці низькі показники  поживних речовин виробники с.г. продукції намагаються усунути завдяки внесенню високих  доз промислових добрив, переважно зосереджувались  лише  на одностороннє  внесення  азоту, фосфору, а також  забували  про  баланс між фосфором  та калієм. Вказані факти  привели  до  збільшення площ з  високою  кислотністю ґрунтів.

У деяких країнах Європи та Америки застосовується таке висококонцентроване (99% азоту) азотне  добриво, як безводний аміак (фізіологічно кисле добриво). Рідкий  аміаку внесений  в  ґрунт  під   тиском  перетворюється в газ, який вступає у взаємодію  з водою, що міститься в ґрунті з  утворенням гідроксиду амонію. Після того, як застосування рідкого аміаку на  протязі 10-15 днів  збільшить  величину рН ґрунту приблизно на  2-3 одиниці (NH4 + іони в  сполученні з  ОН- іонами  тимчасово збільшують  величину рН). Поступово, однак, аміачний азот в  процесі нітрифікації змінюється, а  величина рН знижується ще більше, ніж до застосування безводного аміаку. Крім того збільшення дози  NH4 + впливає  на зниження  використання  рослинами магнію, що  викликає  зменшення   утворення хлорофілу , як  наслідку фотосинтезу. Крім того, при нестачі магнію не  проходить  синтез  протеїну, а  в  рослинах  спостерігається підвищення  вмісту простих амінокислот, що  приводить  до зниження їх росту.

На сьогодні  в Європі звертається велика увага на  поліпшення якості с.г. продукції, насамперед щодо її екологічної чистоти. Цей фактор вимагає нових підходів до  підживлення рослин. Для досягнення необхідної якості продукції необхідно  поліпшувати  структуру ґрунту та відновлення біологічного життя в ґрунті.

Довготривалі наукові спостереження та виробнича практика  наших клієнтів підтвердили, що одночасне застосуванням  кальцію  та органічних добрив AZOTER® дає не  лише  поліпшення  якості   ґрунту  з точки зору поліпшення фізичних і хімічних властивостей, але також   біологічних властивостей, що позитивно впливає на його більш швидке відновлення родючості.

Вапнування, разом з використанням препаратів AZOTER® застосовується в кінці літа або на  початку осені, до оранки  або  після  глибокого рихлення, щоб  вони  добре змішались з  ґрунтом. У кислих ґрунтах  (СаСО3) створює благодатні   умови для розмноження бактерій препарату AZOTER®. Бактерії починають утворювати колонії в ґрунті при температурі від 10ºС з вологістю 25-30 мм в орному шарі ґрунту на глибині 12-14 см .

Наступна доза CaCOдодається разом з AZOTER® весною, 10-14 днів до посівної. Органічні добрива AZOTER утворюють достатню кількість азоту і фосфору в ґрунті, і повністю компенсує  класичні промислові добрива, типу N та  Р в ґрунті.

Під час дефекації і застосування  препаратів AZOTER® в ґрунті проходять  хімічних реакцій

CaCO3+2H+–-–––  Ca2++H2O+CO2

CaCO3+CO2+H2O –––– Ca(HCO3)2

нерозчинний                  розчинний

Завдяки  тому, що  бактерії, які містить наш препарат AZOTER® утворюють нейтральне середовище,  що має важливе значення, особливо на ґрунтах з високою  кислотністю, завдяки чому створюються умови для розвитку головним чином  корисних грибів.

Після  використання  нашого   продукту покращується мікро життя в ґрунті, що призводить до збільшення в ньому органічних  речовин, покращення  складу ґрунту, поліпшується повітряний та  водний  режим, який  має позитивний  вплив на процес нейтралізації кислотності ґрунту,  що  в  кінцевому підсумку позитивно впливає на режим формування поживних речовин в ґрунті.

Прагненням кожного  виробника повинно бути спрямоване на інтенсифікацію вирощування, збільшення виробництва с.г. продукції на  одиниці площі, за рахунок збільшення районів  культивування  та  використання всіх доступних факторів для збільшення родючості ґрунтів.

Замовлення

Заповніть будь ласка інформацію у формі та очікуйте на дзвінок від нашого менеджера

Оберіть будь ласка, що саме ви хочете придбати: