Ефективний вплив органічних добрив Azoter на процес виникнення фосфору та розкладання соломи

Поділитись:

Як відомо, ґрунти в нашому регіоні містять величезну кількість неорганічного фосфору, який в даній формі рослини не можуть поглинати. В одному мл органічного добрива Azoter міститья сотні мільйонів мікроорганізмів Bacillus megatherium. Бактерії цього роду – це типові представники мікрофлори ґрунту, які здатні мобілізувати фосфор. Вони рухаються застосовуючи джгутики, вишукуючи простір навколо кореневої системи рослини. Ці мікроорганізми сприяють трансформації ізольованих сполук фосфору в легко поглинаючі форми для рослин.

У рослинних залишках, що знаходяться в ґрунті міститься велика кількість фосфору.

Завдяки тому, що процес розкладання цих залишків під впливом препарату Аzoter прискорюється, виділяється багато фосфору. В сільськогосподарській мікробіології цей процес є описаний наступним чином: “Після попадання в грунт, органічні сполуки фосфору, такі як, наприклад, нуклеопротеїни, лецитин, Phytin, Bacillus megatherium розкладаються. Процес біологічного розкладання проходить за допомогою гідролізу. Результатом є формування сполук, що містять фосфор”.

Наявність в ґрунті доступних сполук фосфору є дуже важливим для рослин, оскільки наявність фосфору має важливе значення для утворення в клітинах рослин ATФ адинтрифосфорної кислоти, яка є необхідною основою для передачі енергії. Якщо АТФ є недостатньо в грунті врожайність зернових є набагато нижча.

Продукт Azoter також містить водорозчинну целюлозу.

Бактерії Azotobakter chroococcum збагачують грунт азотом, Bacillus megatherium, у свою чергу, робить фосфор доступним для рослин. За їх допомогою, а також завдяки целюлозі проходить швидке розмноження бактерій, які викликають розкладання целюлози, яка постійно присутня в грунті. Ці бактерії можуть прискорити розкладання залишків кореневої системи, стебла та листя рослин. Ця форма відносин між організмами, називається метабіозом.

Метабіоз, який виникає в результаті покращення мікробіологічного стану, прискорює дію біологічних процесів в грунті. Створюється велика кількість вуглекислого газу, що також полегшує мобілізація фосфору. В спеціальні літературі, цей процес є описаний наступним чином: “Особливо важливим для мобілізації фосфору є вуглекислий газ, що в великих об’ємах, утворюється в грунті. Відомо, що під впливом вуглекислого газу Ca3 (P04)2 перетворюється у легко розчинний кальцій гідрофосфат дигидрат:

Ca3(PO4)2+2CO2+H2O=2CaHPO4+2Ca(HCO3)2

Нарівні з складними, але дуже ефективним та продуктивним механізмом мобілізації фосфору, що виникають під впливом препарату Azoter слід згадати ще одну важливу властивість препарату.

Третім основним елементом, необхідним для нормального життя рослин є калій.

Завдяки метабіозу виникає значна активізація розмножування мікроорганізмів в грунті. Результатом цього процесу є утворення великої кількості бактерій, що сприяють розкладенню целюлози. Після засвоєння певної кількості розчинної в воді целюлози ці бактерії починають розкладати в грунті рослині залишки. Під час цього процесу виникає велика кількість калію.

За довгі роки оброблення грунту препаратом Azoterm, відмічено значне зниження маси стеблових залишків , що дуже полегшує проведення польових робіт, наприклад, посівних робіт, і в той же час зростає об’єм калію в грунті, який легко засвоюється рослинами та утворюється в процесі розкладу рослин.

Вуглець (С), який міститься в грунті в більшості випадків є результатом сонячної енергії тобто фотосинтезу. 50-80% накопиченого вуглецю попадає в грунт, де вуглець переходить в більш складні органічні сполуки.

80-90% частка в процесі розкладання рослинних рештків, що містять вуглець належить мікроорганізмам. В результаті даного процесу утворюється вуглекислий газ, біомаса, метаболіти і в кінцевому підсумку гумус.

Під час цієї інтенсивної діяльності грунтових бактерій виникає ще більше органічних речовин, покращується зернистість грунту, його проникність і водний режим.

Розклад матриці

Препарат Azoter є ідеальним для біологічного розкладання рослинних рештків після збирання зернових культур. Використовуючи наш продукт Azoter можна створити відмінне ложе для насіння під посів озимих культур. Суть цього методу можна коротко характеризувати наступним чином:

Розпорошити по стерні 10 літрів препарату Azoter, розчиненого в 300-500 літрах води, після чого зразу заробити йогов грунт, аби сонячні промені не знищили мікроорганізми, що містяться у продукті. Механізм впливу: препарат містить

велику кількість живої культури вільних мікроорганізмів (Azotobakter chroococcum, Azospirillum brasiliense), що здатні мобілізувати та фіксувати молекулярний азот. Ці мікроорганізми переміщуються з допомогою джгутиків на глибині 20-40 см від поверхні грунту, де вони розмножуються і збагачують грунт різними формами азоту з повітря. Аналогічним чином утворений азот засвоюється бактеріями Bacillus megatherium, що мають властивість мобілізувати фосфор. Ці мікроорганізми рухаються в грунті за допомогою джгутиків, де вони разом і розмножуються. Велике значення має АТФ – продукт життєдіяльності цих бактерій. АТФ (аденозинтрифосфорна кислота) необхідна для відтворення азотофіксуючих бактерій та бактерій, що допомагають розкладу целюлози. Bacillus megatherium, у свою чергу, збагачує грунт легко розчинним у воді фосфором.

Утворений азот та фосфор сприяють процесу розмноження аеробних мікроорганізмів, які розкладають клітковину /целюлозу/ яка міститься постійно в грунті. Спочатку вони розкладають водорозчинні волокна клітковини (целюлози), що міститься в даному продукті, а потім починають мінералізацію целюлози, що міститься в стеблах та коренях рослин. В процесі цього створюється велика кількість калію.

Вищевказані мікроорганізми співіснують в метабіозі, де одні мікроби використовують продукти життєдіяльності інших, завдяки чому створюється ложе ідеальне для насіння озимих культур, багате на різні поживні речовини. Озимі культури в такому ложе для насіння мають достатньо накопиченого атмосферного азоту, розчинного в воді фосфору, а також калію, який утворюється в результаті розкладання рослинного матеріалу.

Основною умовою успіху є вміст гумусу в орному шарі грунту – не менше 1 %, рН грунту – не нижче 5.5, вологість грунту- 25 – 45 мм/м, температура грунту під час дії препарату – 10-12 С0. Також бажано перед застосуванням та після застосування (перед посівом) препаратів групи Азотер, з метою деструкції залишків, мати аналіз грунту на N, P, K.

В результаті використання цієї технології до середини вересня – початку жовтня можна отримати насіннєве ложе вільний від рослинних залишків з високим рівнем поживних речовин.

Замовлення

Заповніть будь ласка інформацію у формі та очікуйте на дзвінок від нашого менеджера

Оберіть будь ласка, що саме ви хочете придбати: