Вивчення ефективності використання мікробіологічних препаратів серії “Азотер” при вирощуванні сільськогосподарських культур 2011р

Ріст населення планети впродовж двох минулих століть спонукав до пошуку шляхів збільшення врожайності рослин, тобто одержання більшої кількості продукції з одиниці площі. Адже зростання селітебних і орних земель призвело до повного вичерпання цілинних ґрунтових резервів.

Однією з головних проблем сучасного землеробства є розробка високоефективних ресурсозберігаючих  агротехнологій, які зможуть забезпечити не тільки одержання високих сталих урожаїв сільськогосподарських культур, а і розширене відтворення родючості ґрунтів.

Створення таких технологій має передбачати розв’язання проблем трансформації гумусу, азоту, фосфору та інших поживних елементів ґрунту. Відомо, що в процесах трансформації азоту в ґрунті головна роль  належить мікроорганізмам, які відповідають за амоніфікацію, нітрифікацію та денітрифікацію. Саме недостатня увага до мікробіологічного фактора трансформації азоту є однією з причин низької ефективності використання  мінеральних добрив, надмірного нагромадження нітратів у рослинницькій продукції та масового забруднення атмосфери окислами азоту [4].

Оцінюючи ситуацію, що склалася, дедалі більше дослідників вважають, що альтернативою є використання бактеріальних препаратів. Це екологічно безпечні добрива комплексної дії, оскільки мікроорганізми, на основі яких вони створені, не тільки фіксують азот атмосфери або трансформують фосфати ґрунту, а й продукують амінокислоти, рістактивуючі сполуки та речовини антибіотичної природи, що стримують розвиток фітопатогенів  [1].

Саме тому, метою наших досліджень було вивчення впливу  препаратів серії  «AZOTER» на:

  • біометричні показники сільськогосподарських рослин;
  • кількісні та якісні показники врожаю польових та тепличних культур;
  • агрохімічні показники та мікробний ценоз ґрунтів.

 

Прикріплений документ:

Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського