Вивчення ефективності використання мікробіологічних препаратів серії “Азотер” при вирощуванні сільськогосподарських культур 2011р

Поділитись:

Ріст населення планети впродовж двох минулих століть спонукав до пошуку шляхів збільшення врожайності рослин, тобто одержання більшої кількості продукції з одиниці площі. Адже зростання селітебних і орних земель призвело до повного вичерпання цілинних ґрунтових резервів.

Однією з головних проблем сучасного землеробства є розробка високоефективних ресурсозберігаючих  агротехнологій, які зможуть забезпечити не тільки одержання високих сталих урожаїв сільськогосподарських культур, а і розширене відтворення родючості ґрунтів.

Створення таких технологій має передбачати розв’язання проблем трансформації гумусу, азоту, фосфору та інших поживних елементів ґрунту. Відомо, що в процесах трансформації азоту в ґрунті головна роль  належить мікроорганізмам, які відповідають за амоніфікацію, нітрифікацію та денітрифікацію. Саме недостатня увага до мікробіологічного фактора трансформації азоту є однією з причин низької ефективності використання  мінеральних добрив, надмірного нагромадження нітратів у рослинницькій продукції та масового забруднення атмосфери окислами азоту [4].

Оцінюючи ситуацію, що склалася, дедалі більше дослідників вважають, що альтернативою є використання бактеріальних препаратів. Це екологічно безпечні добрива комплексної дії, оскільки мікроорганізми, на основі яких вони створені, не тільки фіксують азот атмосфери або трансформують фосфати ґрунту, а й продукують амінокислоти, рістактивуючі сполуки та речовини антибіотичної природи, що стримують розвиток фітопатогенів  [1].

Саме тому, метою наших досліджень було вивчення впливу  препаратів серії  «AZOTER» на:

  • біометричні показники сільськогосподарських рослин;
  • кількісні та якісні показники врожаю польових та тепличних культур;
  • агрохімічні показники та мікробний ценоз ґрунтів.

 

Прикріплений документ:

Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського

Замовлення

Заповніть будь ласка інформацію у формі та очікуйте на дзвінок від нашого менеджера

Оберіть будь ласка, що саме ви хочете придбати: