Для отримання урожаю біля 70-75ц/га рекомендуємо використовувати: 300кг  «Нітроамофос 8/19/29»10л «Азотер Ф».


Досвід використання біо-добрив "Азотер" для вирощування пшениці.

Урожай 2011

"Дуб над Моравою" (Dub nad Moravou) [Чехія]

Переглягути детальний звіт

Сортова ділянка Площа (га) Сорт Урожай (т/га)
Zrotâl 54,37 Privileg 7,65
Zborâk 55,73 Bohemie 7,93
Nad potokem 89,15 Mulan 7,75
Za Romzou 28,76 Panonie 8,21
U sloupu >35,18 Panonie 7,55
Kaple 17,44 Panonie 8,39
Kamenec 47,32 Bohemie 7,52
Dulek 30,80 Bohemie 7,99

Урожай 2015

При використанні Біопрепаратів Азотер®, система удобрення на запланований урожай 75-80 ц озимої пшениці, без врахування природного фону , виглядає таким чином:

scheme_power_rape75.jpg

Подальший контроль здійснюється по стану листа. внесення мікроелементів та захист відповідно до особливостей грунту та сорту. Потрібно розуміти , що дія Азотеру® буде трохи відрізнятись від весняного внесення тому, що частина напрацьованого азоту (~30 кг) піде на поживу целюлозоруйнуючим бактеріям, також певна частина мікроорганізмів не переживе зиму. Тому загальна кількість поживних речовин мобілізованих мікроорганізмами біопрепарату Азотер (у діючих речовинах) становитиме: азоту доступного рослині буде  коливатися в межах 90-110 кг/га, фосфору біля 60 кг/га, калію 20-30 кг/га.

Окремо слід відмітити, що дія біофунгицидів  Trichoderma Harsianum та Coniothyrium millitans  розпочнеться відразу після внесення  в грунт , що дозволить зформувати поживне та біологічно безпечне середовище для озимої культури. Бактерії та гриби , що входять до складу біопрепаратів Азотер є ефективними проти багатьох фітопатогенів: Erwinia, Fusarium, Rhizoctonia, Botrytis, Pythium, Verticillium, Phytophtora, Ascohyta, Ophyobolus, Cercosporella та багато інших


Урожай 2016

ВЕСТНИК БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ

ИЗМЕНЕНИЕ АЗОТНОГО РЕЖИМА СЕРОЙ ОПОДЗОЛЕННОЙ ПОЧВЫ ПРИ ВНЕСЕНИИ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА AZOTER ПОД ЯРОВУЮ ТРИТИКАЛЕ В. И. ЛОПУШНЯК, Т. П. БОРТНИК, М. Б. АВГУСТИНОВИЧ

Переглягути детальний звіт

Августинович Марія Богданівна

АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТУ АЗОТЕР ТА ГУМІНОВОГО ДОБРИВА В АГРОЦЕНОЗАХ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Переглягути детальний звіт