Досвід використання біо-добрив "Азотер" для вирощування картоплі

Урожай 2014

СгТОВ «Родючість Агро», смт.Торчин, Луцького району, Волинської області

Переглягути детальний звіт

Варіанти випробуваннь Урожай, т/га Вартість живлення, грн/кг Прибуток (з розрахунку вартості картоплі - 4 грн/кг), грн/га
1. Технологія господарства (контроль) 36,6 0,147 146400
2. Технологія господарства + 7л, Азотер Ф 42,6 0,138 170400