Статті

Результати аналізівсертифікованоїлабораторіїВолинського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості грунтів та якості продукції. Обробка грунту проводилась  4 серпня 2012р…
В останні 10 років через зміни у веденні сільського господарства виникли значні відмінності в системі його управління в порівнянні з попередніми роками. З переходом на ринкові  відносини сільське…
13/07/2012
Як відомо, ґрунти в нашому регіоні містять величезну кількість неорганічного фосфору, який в даній формі рослини не можуть поглинати. В одному мл органічного добрива Azoter міститья сотні мільйонів…
У 2009 р. Інститут сільськогосподарської мікробіології, як головна установа, здійснював науково-дослідні та координаційні роботи за НТП УААН «Сільськогосподарська мікробіологія». Було продовжено…
Ріст населення планети впродовж двох минулих століть спонукав до пошуку шляхів збільшення врожайності рослин, тобто одержання більшої кількості продукції з одиниці площі. Адже зростання селітебних і…